Landschaftspflegeverband Mittleres Erzgebirge e.V.

LPV ME e.V.

Der Verein

O nás

Jsme nezisková organizace jejíž podstatou je trvalé paritní zastoupení zemědělství, komunální politiky a zachování přírody (Třetí parity) v představenství Valného shromáždění.

Tento vyvážený design umožňuje rovné účasti a je fokusován na spravedlivé vyvážení zájmů.

Ve venkovských oblastech, jsme kontaktním místem pro vlastní iniciatívu.
Jsme poradci, iniciátori a nosiči různých ochranných krajinářských projektů.

Snažíme se o kooperativní -konsensu-orientovanou spolupráci, pracovního roztoku vypracování praktických strategií.

Při provádění, plánování ochrany přírody zúčastňujeme přednostně, zemědělce majitele nemovitosti a poskytovatele regionálních služeb.

Naší silnou stránkou je trvalá přítomnost na místě, naše regionální kořeny, naše mnohostranné, rozsáhlé zkušenosti, v rámci různých pracovních oblastech udržování krajiny.

V rámci sítě orgánů 16. krajinné organizace na údržbu je v Sasku organizováno probíhající meziregionální setkání, za účelem výměny informací a zkušeností.

Jsme členy
Logo DVL
Německého svazu pro řízení přírodních zdrojů a

Logo DVL Sachsen
DVL – Landesverbandes Sachsen e. V.
Dienstleister

Naše poslání

Cítíme povinnost k lidem v krajinném prostředí, kteří, používání a hodnotou zachováním stanovišť pro živočichy a rostliny, spojují.

Nabízíme profesionální servis a poradenství týkající se ochrany krajiny a přírodních zdrojů.

Soustřeďujeme názory z oblasti zemědělství a lesnictví, ochrany přírody a politiky propagujeme propojení aktérů a témata, udržování krajiny.

Svazujeme a zastupujeme zájmy a zkušenosti, našich členů a partnerů.

Naše firemní politika je založena na zkušenostech z regionální praxi hospodaření v krajině.
Naše témata zastupujeme efektívne a odborně.

Resource

Krajina je krásná!

Krajina je kvalita života. Je to naše životní stanoviště. Cítíme se tam příjemně. můžeme si oddechnout a se osvěžit.Chránit jejich rozmanitost, jedinečnost a krásu znamená, zabezpečit naší vlastní kvalitu života.

Kulturní krajina se nemůže postarat sama o sebe, ale pouze ve společné, možné, udržitelné koexistenci člověka a přírody.

Úspěšně se snažíme, otevřený pozemek přiblížit co nejblíže k přírodě, zároveň pozorovat, stejně tak i výzvy související s moderním zemědělstvím.

Působíme v roli zprostředkovatele, mezi člověkem a krajinou snažíme se dosáhnutí rovnováhy zájmů, podporu, přírodě blízkých forem využívání půdy a široko- oblastní síť biotopů.

Papír musí mít náplň života, a plánováním mezi jednotlivými sektory, plány managementu, ochraných předpisů a být uveden do praxe.

Zachování probíhá často v extrémech:
Strmé svahy, mokré bažiny, husté živé ploty můžeme překonat jen s lidmi, kterým tvrdá práce nevadí, s pomocí speciální technického vybavení na strmé svahy a kolísavé půdy, neznamenají, žádné překážky.

Na výletech s průvodci a lučních festivalech, při nakupování na přírodním trhu, nebo různýmí seminaři o peči přírodních živých plotů, zažíváme krajinu, mnohem intenzivněji.

Svobodný stát Saska a Krušnohoří podporujeme tak, aby mohl plnit úkoly, týkající se peče o přírodu.