Landschaftspflegeverband Mittleres Erzgebirge e.V.

Práce na okrajových polích

Erzgebirgische Feldheckenlandschaft

Krušnohorské polní živé ploty

Věděli jste, že jen stará čtvrť Annabergu o celkové délce 250 kilometrů živých plotů je jednou z oblastí s nejvyšší polní hustotou v celém Sasku?
Udržitelný a ohleduplný rozvoj k životnímu prostředí je jedinečný v celé Saské krajině a zároveň dlouhodobým úkolem pro péči o krajinu a ochranu přírody.

Zejména místní zemědělství přispělo v historiji ke vzniku těchto reliéfních zemědělských teras krajiny a jsou stále přímo jako největší uživatelé půdy, ovlivněny.
Vzhledem k tomu, že louky a pole splňují ekologické funkce živého plotu, těži tam zemědělství.
Snižují např. erozi půdy nebo poskytují ochranu pasoucímu se dobytku. Na druhé straně ale, zastaralé živé ploty na polích, staví farmáře před technické problémy při správě své země.

Erzgebirgische Feldheckenlandschaft

Z hlediska ochrany přírody je kontinuální omlazení živých plotů nezbytné. A vzhledem k charakteristickým rysům přidané hodnoty, původnich vlastnosti, pro uchování strukturálně bohatých životntních prostorů pro vzácné druhy zveře jako, polni zajíc, plch nebo polní myš, v naší kulturní krajině.
V předchozím, minulém století se růst skalistých živých plotů rozmohl a bylo nutné je pravidelně přistřihávat "znižovat až na kmen "sestřihat.

Proč jsme se vůbec zabývali s takovou namáhavou práci ze zřetelem na tamnější stav techniky? Zejména s cílem, udržet dobu velmi malého rozsahu polí a luk, konkurenčními a odolnými proti znečišťováním keřu Jistě, ale také pro výrobu řeziva a palivového dříví.
Nyní tak hodna ochrany a ekologicky jedinečná krajina, vznikla pouze ve společném díle přírody a človeka.


Erzgebirgische Feldheckenlandschaft

Po dobu asi 60let neprobíhá z nejrůznějších důvodů, omlazování krajiny. Z jasných a druhově bohatých keřů se časem rozvinuli přestárlé stromové větrolamy.
Druhy otevřené a polo-otevřené krajiny jsou víc a více dominovaní růstem starých stromů a nastavají tím horší životní podmínky.

Květinami lemované polní okraje mizí ve stínu po světle hladovějících keřů malín, ostružin, růží, trnky a hlohu podléhají konkurenčnímu tlaku, dominantně se rozrústajících stromových korun, převážně platanu a jasanu ztepilého.

Tento pokles rostlinných druhů a změny ve strukturách biotopů, povedou k dalšímu ohrožení původních domácích druhů zvířat.
Plch ale, také jiní savci, jsou chráněny podle evropské ochrany přírody. Myš polní, lasičky, zajíc polní, a v Sasku žijíci ohrožené druhy netopýrů, nutně potřebují strukturální a kvetoucí, průsvitné živé ploty, pro přežití v naší kulturní krajine.

Erzgebirgische Heckenverjüngung

Omlazování živych plotů

Aby se podařilo rozsáhlé a možné přírodní omlazení, stromovim ovládaných živých plotů, je potřebním prvnim krokem, přivést zpět, přírodní rozmanitosti biotopů.
Zdroje přirodního života, bezpečné útočiště pro velké množství živočišných a rostlinných druhů, obnovit a znovu vytvořit z přestárllych stromových skupín, sitě biotopu a strukturálně bohatých živých plotů, je dlouhodobým a proveditelnym cilem pouze, při zajištění náležité a kontinuální podpoře veřejnosti.
Důsledné výběry silně konkurenčních, velkých dřevin, jako jsou horské a norské javory, jasan ztepilý a jeřabina obecná, jsou nevyhnutelné.


Erzgebirgische Heckenverjüngung

Získané hodnoty ohrožených druhů stromů, jsou předem identifikovány a charakterizovány. Vzácné dřeviny, jako elm, černa keřová třešeň nebo zimolez mohly být u některých populacích, také specifikovány.
Pro oblast Pöhlbergu byly pověřeny podřízené orgány k ochraně přírody, aby skoumaly a dokumentovali studie zaměřené na odborné udržování nebo omlazování živých plotů, kterými se splní zachování požadovaných cílů, navíc, podle evropského práva chraněné prostředí zvláštních druhů živočichů a hmyzů, které se opět nacházeji ve volné, otevřené krajině.
Jako např. vzácná pěnice hnědokřídlá, čímž také splňuje požadavky Evropské unie a odpovídá zákonům pro práva a povinnosti evropské ptačí rezervace” v horské oblasti východniho Annabergu""Přeměna" živých plotů podle hesla "z vrchu světlo, dole hustota " může opět podpořit růst druhově bohatých živých plotů ze skupin stromů, a to i v případě, že odstranění velkých stromů působý na první pohled, poněkud neobvykle.


Erzgebirgische Heckenverjüngung

Máte zájem?

Zde nabízíme našim zájemcům informace o péči živých plotů, ke stažení ve formátu pdf.

Neupflanzung

Nový návrh na polni živé ploty

Cílem této strategie jako je, vytvoření sítě biotopů, je dosažení udržitelné zachování původních druhů a společenstev domácích živočichů i rostlín a jejich stanovišť, ale i obnova a rozvoj funkčních, ekologických interakcí v zemědělských oblastech.


Neuflanzung

Pro ekologické požadavky domácích druhů je důležité jejích přirozené životní prostředí.
Například, hustý živý plot může umožnit i zajistit, genetickou výměnu mezi populacemi, zvířecí stěhování, přirozené šíření a rekolonizační procesy.


Neuflanzung

Osídlení ohrožených druhů, jako jsou ťuhýk obecný a plch, bylo skutečně dokazané na našich nově vytvořených, keřových polních vegetacich.

Během posledních dvou desítiletích, bylo na ploše přibližně 40 km nových polních oblastích, vysázeno a udržováno mnoho tisíců původních keřů a lesního ovoce, spolkem LPV "Střední Krušné hory" e. V.