Landschaftspflegeverband Mittleres Erzgebirge e.V.

Druhově bohaté louky a pastviny

Wiesenhang im Mai

Louky a pastviny

Na různé rostliné druhy, bohaté louky a pastviny, jsou poměrně často, v Krušných horách, rozšiřené.
Dokonce ekonomické louky v oblastech zemědělské výroby, mohou mít v naší centrální horské oblast, relatívně bohaté a rozmanité druhové vzácnosti.
Těžištěm naší práce, jsou na základě zvláštního FFH- evropského ochranného typů stanovišť horské louky, trávniky, travinné porosty a vřesoviště.


Blumenwiese

Roste tam, arnika a vemeník medvědí, hyacint nazelenalý a tymián, kosatec sibiřský a bahenní mochna křovitá. Na strmých svazích odlehlejších údolích oblastních močálů a klikatých potůčků, se zachovaly malé zbytky vzácných druhů travyních porostů.
V minulosti živili tyto pastviny naše předky, kteří s vysokou soběstačností pilně obdělávali z dnešního pohledu tehdy malé, rodinné farmy.


Blumenwiese

Sedláci v Krušných horách vytvořili dnešní rozmanitost pastvín.
Dnes jsou především oblastní zástupci pro ochranu přírody a také některé zemědělské farmy, co se nepřetržitě a za obtížných, těžkých, technických a právních podmínek dobrovolně vynasnažují o to, aby se zachovala rozmanitost krušnohorských lučín.
Spravování těchto ekologicky hodnotních oblastí je vzhledem ke kvalitě jejich rozrůstu převážně neziskové a moderní zemědělskou technologii, nedosažitelné. Malé odlehlé a bohaté na překážky, nejsou tyto okrajové pozemky, pro dnešní globální konkurenci v zemědělské výrobě, důležite.


Blumenwiese

Hodnotu najdeme zde na úplně jiné úrovni:
Pro účely přirozeného prostředí různosti rostlinných druhů, z hlediska na biologické rozmanitosti genetických zdrojů, zůstane biodiversita těchto květnatých oblasti, zachovaná.
Nicméně, jde zde o poslední zbytky, kdysi bohatých a široce rozšiřených biotopů.
Jen se sdílenou sociální angažovaností, adekvátních veřejných zemedělských závodů pro údržbu krajiny a jejich dotací lze toto vysoce cenné a veřejnosti známé dědictvi pro naše děti i vnoučata, zachovati.