Landschaftspflegeverband Mittleres Erzgebirge e.V.

Pracovní pole rady pro ochranu přírody

Beratung

Kvalifikace pro uživatele pozemků

Jako poradci, z hlediska ochrany pro uživatele půdy jsme aktivní v starých okresech měst Annabergu a Chemnitz.
Zde nabízíme uživatelům půdy konkretní informační a technickou podporu s cílem: zlepšit, přirozené a správné využívání půdy a jiných provozních prostředků.
To zahrnuje informace hospodářskych závodů o cílech ochrany stanovišť a druhů objekty týkajících se opatření včetně specialního doporučení hospodářskeho opatření a odborná kvalifikace uživatelé půdy. To umožní, s úspěchem požádat o finanční prostředky na ochranu přírodní biologické rozmanitosti.


Beratung

Rovněž školíme zainteresované zemědělce na akci "Výsledky-orientované pro odměňování biologicky rozmanitých travinných porostů" dle Směrnice Auk / 2014.

  Naše poradenské služby jsou pro uživatele půdy zdarma.


  Zavolejte nám na číslo: +49 3733 596770


Poradenství týkající se ochrany přírody "přírodní dědictví / 2014" jsou financovaný v rámci směrnice ze strany Evropské unie (Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova-EAFRD) a Svobodným Saským státem.


Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum im Freistaat Sachsen