Landschaftspflegeverband Mittleres Erzgebirge e.V.

Práce v terénu přírodních rybníků

Kleingewässer

Nové útočiště pro vzácné druhy

S instalací a obnovením malých jezírek bez rýb a místa pro tření rýb, ytvořime nové útočiště pro vzácné druhy živočichů, v naší zemědělské krajině.

Nerušená volnost, strukturální rozmanitost z hlediska hloubky vody a tvar přilehlé pobřežní vegetace maji společný vliv na určování vhodnosti životního stanoviště.

Vážky, žáby, ropuchy a čolci, nutně potřebuji pro svoji životní reprodukci, své rozmnožování, močály a bažiny. Vodní ptáci používaji tyto malé jezírka na hnízděni a odpočinek.

Bohatá rozmanitost druhů hmyzu ve vodách a jejích okolí, nabízí potravinové rezervy také hmyzo-žravcům, jako je např. Netopýr, z nichž jsou všechny druhy, vyskytující se v Sasku pod zvláštní ochranou.


Kleingewässer

V případě že životní prostředí je v pořádku, nachází také vzácná užovka svůj domicil v takových jezírkách.

Stejně jako slouží intenzivně využívané prostředí s nízkou hlučností a nevyužité jezírka a rybníky jako místa na tření, tak stejně je pro speciální živočišné a rostlinné druhy duležitá konektivita a stanoviště biotopů.

Malé, přírodní rybníky se svými přechodnými zónami, jsou klasifikovány, jako kriticky ohrožené přírodní stanoviště ve volné půdě Saska, a proto jsou chráněne zákonem.


Kleingewässer in Gemarkung Grumbach

S různými finančními zdroji a nasazením horlivostí jednotlivých majitelů, se nám podařilo vytvoření přibližně 20 nových přírodních jezer a míst pro třeni různých živočíchů.
Mapa ukazuje kompozitní soustavu 8 malých vodních útvarů, které jsme vybudovali z kompenzačních prostředků podél přítoku potoka jmenem Rauschenbach ve vsi německého Grumbachu.