Landschaftspflegeverband Mittleres Erzgebirge e.V.

Projekty ochrany práce v terénu

Grünliche Waldhyazinthe

Lesní demontáž povrchu, Přírodní památky, louky- Wolfner-Mühle:

Někdy je cesta k cílům podivuhodná: Tři tisíce čtverečních smrkových houštin bylo odstraněno kvůli propojení dvou vzájemně izolovaných, horských lůk.
Šíření Nazelenalého lesniho Hyacintu, který patří k druhům orchidejí, by mělo být podporováno.
V důsledku intensivniho vysekávání stromů a kosením travnatých pastvin se ve smrkové lesní půdě mohli usadit rozmanité druhy vzácných rostlín.

Fledermaus

Druhy zvířat, žijících v budovách:

Každý, kdo plánuje výstavbu, rekonstrukci nebo zbouráni budovy má možnost předem něco podniknout pro záchranu v budově žijících ptáků a netopýrů a tím, jen s minimální námahou, zabránit poklesu jejích populace.
Podporujeme všechny zainteresované strany, které chtějí přispět k ochraně živočišných druhů. Za tím učelem nabízime hnízdící boxy a ploché krabice pro netopíry k dispozici a poskytujeme zainteresovaným občanům rady.