Landschaftspflegeverband Mittleres Erzgebirge e.V.

Reference LPV ME ve studované oblasti Altkreis (starý okres) Annaberg

Finanční období 2000 - 2006

Zahájení, aplikace a realizace 77 projektů

Ochrana přírody a omlazování

-v delce o 120 km
-verse 168 smluvních partnerů a LPV ME

a 31 projektů o biotopech

-celkem-delka 10,5 km

Zachování druhově bohatých lučních stanovišť (Sečení horských luk, druhově bohaté smilkové, vlhké louky)

-230 ha
-version 155 smluvními partnery a LPV ME

Lesních demontáži v oblasti FND"Wolfner - Mühl - Wiesen (louky") pro zabezpečení výskytu druhu nazelenalé motýlí orchideje

Rozvoj ochrany přírody, pásoveho pobřeží řeky Zschopau v FFH - oblast "Zschopautal" mezi vesnicemi Dorfel a Schlettau

Konstrukce 4 přírodních jezírek V obcích Grumbach, Niederschlag a Schlettau

Právní ochranu a vyhoštění 240 km jezdeckých tras v Altkreis(-starý-) okresu Annaberg

Zajištění studijního místa pro ochranu životního prostředí V hostelu mládeže v Grumbachus animovanými naučnými stezkami, bylinkovou zahrádku a učebnu pod širým nebem

Regionalizované informační kampaně NATURA - 2000

Poskytnutí a montáže hnízdících boxu pro druhy zvířat, žijících v budovách

Organisation und Durchführung von 25 Naturmärkten

Organizování a provedení 25 přírodních trhů

Účast na publikacích německého sdružení na ochranu přírody

-mezi místy zalesňování a ochrany (2001)
-krajinné úseky zemědělských struktur (2007)

Finanční období 2007 - 2013

Iniciace, aplikace a realizace 25 projektů ochrany přírody a omlazování polních kamenných hřbetu a živých plotů

-celková délka 18 km
-provedlo 42 smluvních partnerů a LPV ME

a 12 projektů o'biotopech- Vytváření nových živých plotů-celková délka 4,5 km s asi 13.500 původních divokých keřů
-Gesamtlänge 4,5 km mit ca. 13.500 einheimischen Wildsträuchern

Zachování druhově bohatých lučních stanovišť (Sečení horských luk, druhově bohaté smilkové a vlhké louky)

-130 ha
-provedlo 103 smluvních partnerů a LPV ME

Poradenství:”zachování krajiny”pro majitele a uživatele pozemků, v starých okresech Annaberg a Chemnitzer Land

Konstrukce komplexů 3 sítí biotopůs celkovým počtem 10 semi-přírodních jezírek v Grumbachu

Uvolnění prořezáním, ochrany vodních, mokřadních biotopůa mokrých luk v FFH - v oblasti "Preßnitz- / Rauschenbachtal"

Účast na v projektech německého sdružení pro ochranu přírody
"Produkce a využívání vlastních krajinných dřevín"V oblasti výskytu třech Krušnohorských okresů a okresu Vogtland

Účasti do cile - 3 - projektů "Zelená síť Krušné hory"

Účast na projektech Německých sdružení pro ochranu přírody”o vytvořením plánu stanovujiciho: instalovaní regionálních sítí pro získávání energie z biomasy, managementu krajiny v Krušných horách”

Roční organizaci a uskutečňování slavností "Horské louky" v hotelu pro mládež v Grunbachu